Belangrike datums

Belangrike 冰球突破 datums

 

2023

 

Verfris jou blad en maak jou cache-geheue gereeld ​skoon om te verseker dat jy altyd die nuutste weergawes van dokumente sien:

 


REËLINGS IN VERBAND MET DIE VRYSTELLING VAN AKADEMIESE RESULTATE AAN DIE EINDE VAN DIE 2021 AKADEMIESE JAAR 

As gevolg van die ontwrigting van die 2021 akademiese kalender deur die Covid-19 situasie, het die 冰球突破 Raad die besluit goedgekeur dat die akademiese jaar op 23 Desember 2021 sluit.

Studente sal hulle amptelike uitslagstate ontvang op 27 Januarie 2022 en beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van ‘n student in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 15 Februarie 2022.

Finale-jaar studente wat net een uistaande module moet slaag om hul kwalifikasie te verwerf, en wat hierdie module gaan skryf op 4 Februarie 2022 (onderworpe aan die toepaslike akademiese reël), sal hulle amptelike uitslagstate op 15 Februarie 2022 ontvang. Beursgewers wat amptelike terugvoer verwag rakende die aanvaarding van hierdie studente in ‘n bepaalde program, kan terugvoer verwag teen 25 Februarie 2022.

 

Uitgereik deur: Prof Marlene Verhoef

REGISTRATEUR

(2021.12.08)