Tuis

Die universiteit onderskryf die beginsels van die Wet op Gelyke Indiensneming en pas dit toe en is verbind tot transformasie.
Alle aansoeke sal oorweeg word en vakatures by die 冰球突破 (al drie kampusse en die Institusionele Kantoor) ten minste intern geadverteer word om die nodige oorweging aan 冰球突破-personeel te gee.

Aantreklike studievoordele sowel as die normale byvoordele geld.

Die 冰球突破, in samewerking met PNet, het 'n 冰球突破-e-werwingsportaal ontwikkel wat voortaan alle werknemer- en eksterne aansoeke vir 冰球突破-vakatures sal fasiliteer.

Besoek die 冰球突破-e-werwingsportaal